Tarief

Het tarief voor een logeerhond is 15 euro per dag, inclusief kwalitatief hoogwaardig voer van het huis. Berekend wordt de dag van brengen en halen. Voor logeerhonden die meer dan 30 dagen aaneengesloten in ons hondenhotel vertoeven, gelden aangepaste bedragen. Als het noodzakelijk is dat logeerhonden, om welke reden dan ook, een bezoek aan onze dierenarts moeten brengen, geldt dat de gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar zijn.

Uw hond even laten snuffelen?

Kom gezellig langs voor een eerste kennismaking!

Ja ik wil langs komen